BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trân trọng thông báo:


1. Theo lộ trình triển khai và phù hợp với ngày có hiệu lực của Thông tư số 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam (Thông tư số 208); kể từ ngày 01/01/2017, việc đăng ký, duy trì sử dụng tên miền tiếng Việt (TMTV) được thực hiện thông qua hệ thống các Nhà đăng ký tên miền ".vn" thay vì đăng ký trực tiếp tại VNNIC như trước đây.

2. Các TMTV đã đăng ký sử dụng từ ngày 31/12/2016 trở về trước được chuyển giao về quản lý tại Nhà đăng ký tên miền "Công ty cổ phần DOT VN INC (DOT VN INC., JSC)". Chủ thể tên miền thực hiện việc nộp phí và duy trì hoạt động dịch vụ cho tên miền của mình tại Nhà đăng ký. Thông tin và hướng dẫn chi tiết cho các chủ thể được Nhà đăng ký DOTVN cung cấp tại địa chỉ http://www.ten.vn