Đăng ký tên miền Tiếng Việt giai đoạn tự do
 
 
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm Internet Việt Nam-VNNIC

Địa chỉ : 18 - Nguyễn Du, Hà Nội

Điện thoại : + 84 - 4 - 35564944. Fax : + 84 - 4 - 37821462

Email: webmaster@vnnic.net.vn. Website : http://www.vnnic.vn